Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 12 2019

rasaj
22:50
4625 a9ef

June 08 2019

rasaj
16:24
2742 b30c 500
Chmury burzowe są tak wysokie, że przy odpowiednich warunkach mogą rzucać cień długości kilkuset kilometrów. Na zdjęciu satelitarnym zrobionym wczoraj podczas zachodu słońca widać, że chmura nad Kaszubami rzuca cień aż pod Terespol.

May 24 2019

rasaj
12:00
9109 66f4 500
rasaj
10:59
6952 1cd5 500
Reposted fromnutt nutt viaovtza ovtza

May 20 2019

rasaj
20:32
2521 2f27 500
Reposted fromhormeza hormeza vianiedoskonalosc niedoskonalosc
rasaj
18:47
5486 2f3a
Reposted fromEtnigos Etnigos vianiedoskonalosc niedoskonalosc

May 19 2019

rasaj
12:27
0719 5a05
Reposted fromverdantforce verdantforce viawujcioBat wujcioBat

March 29 2019

rasaj
10:58

March 28 2019

rasaj
20:45
8075 5f61 500
Reposted fromMerelyGifted MerelyGifted viadrugs drugs

March 27 2019

10:05
8703 f0bd 500
Reposted fromidiod idiod viawujcioBat wujcioBat

March 26 2019

rasaj
19:36
6226 8596 500
Reposted fromTamahl Tamahl vianiedoskonalosc niedoskonalosc
15:25
4853 977e 500
Reposted fromkotecke kotecke viatomash tomash
rasaj
15:20
4627 99ec 500
Reposted fromeyelyn eyelyn vianiedoskonalosc niedoskonalosc

March 22 2019

rasaj
14:15
Reposted fromFlau Flau viaovtza ovtza
rasaj
14:13
1863 db1e 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaovtza ovtza
rasaj
14:11
rasaj
14:02
3143 5917 500
Reposted fromshpeelman97 shpeelman97 viawujcioBat wujcioBat
rasaj
14:00
3367 c413 500
Reposted fromkatsiu katsiu viadobry dobry
rasaj
13:59
2640 3a3c 500
Reposted fromtichga tichga vianiedoskonalosc niedoskonalosc

March 12 2019

rasaj
10:11
1367 94b4
Reposted fromGIFer GIFer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl